„Otwórzcie drzwi Chrystusowi” – tymi słowami Jan Paweł II zainaugurował wielki pontyfikat 22 października 1978 roku. Mówił wówczas: „Wy wszyscy, którzy posiadacie nieocenione szczęście wiary, wy wszyscy, którzy jeszcze szukacie Boga, a także wy, których dręczy zwątpienie, zechciejcie przyjąć raz jeszcze – dzisiaj, w tym świętym miejscu – słowa wypowiedziane przez Szymona Piotra: „Ty Jesteś Chrystus, Syn Boga żywego”. W tych słowach jest wiara Kościoła, w tych właśnie słowach jest nowa prawda, czyli najwyższa i ostateczna prawdą o Człowieku, Synu Boga żywego. „Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego”. „Nie bójcie się przygarnąć Chrystusa i przyjąć Jego władzę, pomóżcie Papieżowi i wszystkim tym, którzy pragną służyć Chrystusowi, służyć człowiekowi i całej ludzkości. Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi”.

Otwórzcie drzwi Chrystusowi, otwórzcie drzwi Matce Jego – tymi słowami zwracamy się, jako kapłani naszej Parafii. Otwórzcie drzwi Waszych domów i przyjmijcie wizerunek Matki Bożej Łaskawej – Uzdrowienia Chorych! Nie bójcie się! Wyznajcie wiarę bez lęku, z odwagą. Otwórzcie drzwi Chrystusowi i Jego Matce, drzwi Waszych serc, dusz, umysłów!

Niech Matka Boża Łaskawa, którą przyjmujecie, ogarnie Wasze domy i rodziny swoją opieką, niech przemieni serca sprawi, że umocnimy się w świętej wierze, a żywy Kościół będzie wzrastał i powiększał naszą radość. Chrystus Pan ze swą Matką staje u naszych drzwi i woła: „Oto stoję u drzwi i kołaczę:, jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do nie goi będę z nim wieczerzał, a on ze Mną” (Ap 3, 20).

Niech spotkanie z Matką będzie dla nas umocnieniem wiary.
Wasi Duszpasterze

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PEREGRYNACJI:

1. Przekazywanie Obrazu Matki Bożej Łaskawej odbywa się wieczorem ok. godz. 19:30. Należy je uzgodnić między rodzinami przekazującymi i odbierającymi obraz.
2. Rodzina odbierająca Obraz przychodzi na wyznaczoną godzinę do rodziny przekazującej. Rodzina przekazująca odprowadza obraz do mieszkania (domu) rodziny odbierającej.
3. Osoby chore, starsze, samotne, mające trudności w chodzeniu otrzymują obraz wg możliwości i wzajemnych uzgodnień.
4. W dniu peregrynacji rodziny przekazujące i przyjmujące Obraz powinny w pełni uczestniczyć we Mszy świętej z przyjęciem Komunii świętej w intencji swojej rodziny
5. W dniu nawiedzenia Obrazu Matki Bożej pozostajemy jak najdłużej w domu na modlitwie.
6. Fakt nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Łaskawej odnotowujemy wpisem do pamiątkowej kroniki, która znajduje się w kościele na specjalnym stoliku.
7. Pomocą do modlitwy w czasie nawiedzenia jest dołączony modlitewnik, z którego prosimy korzystać według uznania.
8. W każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 18:00 będzie Msza św. w intencji osób i rodzin, które w ostatnim miesiącu przyjmowały Obraz. Szczegółowe intencje na tę Eucharystię można składać w ciągu miesiąca do skarbony znajdującej się przy obrazie Matki Bożej Częstochowskiej.

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO PRZYJĘCIA OBRAZU?

Nawiedzenie obrazu Matki Bożej Łaskawej w danej rodzinie, powinno być historycznym wydarzeniem, przemienieniem duchowym całej rodziny, wyznaniem wiary, otwarciem nie tylko drzwi domu, ale i serc domowników. Przyjęcie Matki Bożej, która przychodzi w tym Obrazie, powinno wskrzeszać miłość i przynosić przebaczenie. Maryja w tym czasie stać być nie tylko gościem, ale i Gospodynią tego domu i rodziny. Obecność obrazu jest czasem uwielbienia Matki Bożej.

Rodzina przyjmuje obraz w godzinach wieczornych. Około godziny 19:00 udajemy się do rodziny, która przed nami gościła Obraz. Tam modlimy się wspólnie. Następnie, ze śpiewem udajemy się do naszego domu. Obraz pozostaje przez cały dzień i skupia rodzinę na modlitwie. Należy w miarę możliwości, odmówić wspólną modlitwę wieczorem, rano, w południe o godzinie 12.00, a także w godzinę Miłosierdzia Bożego o 15:00 oraz około godziny 19:00 – zakończenie nawiedzenia i przekazanie obrazu następnej rodzinie. Na nawiedzenie zapraszamy członków naszej rodziny, krewnych a także sąsiadów, przyjaciół i znajomych. Nawiedzenie jest okazją przezwyciężania niechęci w gronie rodzinnym i sąsiedzkim, dlatego nie zmieniamy trasy w celu uniknięcia spotkania z sąsiadem, z którym być może mamy osłabione relacje. Do nawiedzenia należy podchodzić z wiarą i miłością, a wtedy Pan Bóg obdarzy nas wieloma łaskami, potrzebnymi w szlachetnym i szczęśliwym życiu, które wyprosi Maryja.

TRASA PEREGRYNACJI PRZYGOTOWANA ORIENTACYJNIE. W TRAKCIE PEREGRYNACJI MOŻE ULEGAĆ DELIKATNEJ ZMIANIE, JEŚLI KTOŚ ZOSTAŁBY POMINIĘTY. ROZPOCZĘCIE PEREGRYNACJI 24 KWIETNIA PO MSZY ŚWIĘTEJ WIECZORNEJ:

ul. Orkana ( od numeru 25 po obu stronach),
ul. Pułaskiego (numery domów 17, 13, 15),
ul. Czwartaków (numery domów 8a, 8, 10, 12, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1, 2, 4, 6, 6a),
ul. Kazanowska (numery domów 1a, 4, 4a, 3, 6),
ul. Ostrołęcka (8, 10, 6, 4, 2, 1, 3, 5, 7, 9),
ul. Kazanowska (numery 5, 6a, 7, 9, 8, 10, 9, 11, 12),
ul. Chłopickiego (6, 4, 2, 1, 3, 5, 7, 9),
ul. Kazanowska (numery 14, 16, 15, 13, 18, 20),
ul. Dwernickiego (numery 8, 6, 4, 2, 3, 5, 7),
ul. Kazanowska c.d. (numery 24a, 24, 17, 19, 26, 21, 28),
u
l. Gościnna (od numeru 8),
ul. Kazanowska (numery 30, 32),
ul. Kordiana (blok nr 10),
ul. Kordiana (numery domów 8, 6, 2, 1, 1a),
ul. Kordiana (blok nr 7),
ul. Opalińskiego (blok nr 11),
ul. Opalińskiego (blok nr 11a),
ul. Opalińskiego (blok nr 15),
u
l. Opalińskiego (blok nr 9),
ul. Opalińskiego (blok nr 13),
u
l. Opalińskiego (blok nr 17),
ul. Opalińskiego (blok nr 21),
u
l. Opalińskiego (blok nr 23),
ul. Opalińskiego (numer domu 14),
ul. Paderewskiego (blok nr 20a),
ul. Paderewskiego (blok nr 18),
u
l. Paderewskiego (numer domu 16),
ul. Paderewskiego (blok nr 20),
u
l. Paderewskiego (blok nr 14b),
ul. Paderewskiego (blok nr 14c),
u
l. Paderewskiego (blok nr 14a),
ul. Paderewskiego (blok nr 14),
u
l. Paderewskiego (blok nr 12),
ul. Paderewskiego (blok nr 12a),
u
l. Opalińskiego (blok nr 19a),
ul. Opalińskiego (blok nr 19c),
u
l. Paderewskiego (blok nr 10a),
ul. Paderewskiego (blok nr 10),
u
l. Prądzyńskiego (numer domu 62),
ul. Boruty-Spiechowicza (blok nr 6),
ul. Opalińskiego (blok nr 19),
ul. Prądzyńskiego (numery domów 60, 58, 56a, 54, 46),
ul. Hoża (numery domów od 51 do 1 – prawa strona),
ul. Hoża (numery domów od 2 do 38 – lewa strona),
ul. Prądzyńskiego (od numeru 41 po obu stronach),
ul. Żulińskiego,
ul. Pułaskiego (od numeru 1 po obu stronach do numeru 31),
u
l. Sułkowskiego,
ul. Iwaszkiewicza (od numeru 4),
ul. 3 Maja (numery domów od 69 do 99),
ul. Opalińskiego (numery domów 3, 3a),
ul. Pułaskiego (od numeru 32 – lewa strona do numeru 24),
ul. Pułaskiego (od numeru 33 do 47),
ul. Pułaskiego (od numeru 59 do 32b),
ul. Opalińskiego (numer domu 4),
ul. 3 Maja (od numeru 103 do numeru 109),
ul. Daleka (od numeru 1 do numeru 9),
ul. 3 Maja (numer domu 111),
ul. Sobieskiego (od numeru 3 do numeru 61),
ul. 3 Maja (od numeru 135 do numeru 80),
ul. Żwirki i Wigury (od numeru 1 po obu stronach do numeru 46),
ul. Żwirki i Wigury (od numeru 48 do 56 – prawa strona),
ul. Żwirki i Wigury (od numeru 57 do numeru 53 – lewa strona),
ul. Tetmajera (od numeru 13 po obu stronach),
ul. Studencka (numer domu 2),
ul. Kramarza,
ul. Studencka (numer domu 4),
ul. Kochanowskiego (od numeru 44 do 2 – lewa strona),
ul. Kochanowskiego (od numeru 3 do 47 – prawa strona),
ul. Kochanowskiego (od numeru 49 do 83a),
ul. Sobińskiego,
ul. Kochanowskiego (od numeru 80a do numeru 46b),
ul. Kochanowskiego (numery domów 71a, 69a, 67a, 67b, 65a, 63a, 55a, 53a, 63c),
ul. Mokra (od numeru 43 po obu stronach).