Jest wspólnotą dziewczynek (po II klasie szkoły podstawowej), które zdecydowały się zawierzyć swoje życie Maryi i na Jej wzór wzrastać w wierze oraz w pięknym człowieczeństwie. Ich głównym zadaniem jest Służba Maryi, czyli rozsławianie Jej postawy i życia. Pragną, aby jak najwięcej dziewcząt brało przykład z Maryi a przez swoją postawę dawały przykład rówieśnikom. Każda dziewczynka stara się wdrążyć w życie  pięć zadań Dziecka Maryi: posłuszeństwo, wspólnota, radość, ofiara, przyjaźń z Jezusem. W kościele Dziewczęcą Służbę Maryjną   można rozpoznać przede wszystkim po specjalnym stroju. W zależności od parafii, dziewczynki noszą szarfy, pelerynki,  alby lub alby i pelerynki. Często mają też na szyi w widocznym miejscu medalion z wizerunkiem Matki Bożej. Główną rolą jest oprawa muzyczna Mszy świętej i innych nabożeństw kościelnych.

Spotkania dziewczynek odbywają się w każdą niedzielę o godz. 9:30, a następnie DSM animuje Eucharystię o godz. 10:00.

fot. Łukasz Sztolf

1. STOPNIE W DSM:

  • Dziecko Maryi (kl. III)
  • Bielanka (kl. IV)
  • Choralistka (kl. V)
  • Samarytanka (kl. VI)
  • Nazaretanka (kl. VII)
  • Przewodniczka (kl. VIII)

2. DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO DZIEWCZĘCEJ SŁUŻBY MARYJNEJ

Ja………………………………………………… wyrażam pragnienie należenia do Dziewczęcej Służby Maryjnej i scholi parafialnej, by modlitwą, postawą życiową, służbą w kościele i pieśnią wielbić Pana Boga i Maryję. Zobowiązuję się do przestrzegania następującego regulaminu:

1. Brać udział we Mszy świętej niedzielnej według wyznaczonej kolejności.
2. Przystępować często do spowiedzi i Komunii świętej szczególnie w pierwsze piątki i soboty miesiąca.
3. Modlić się na różańcu zwłaszcza w intencji misji.
4. Uczestniczyć w szczególnych uroczystościach parafialnych (np.: odpust parafialny, rekolekcje, Boże Ciało, Nabożeństwa I Sobót Miesiąca…) w charakterze Liturgicznej Służby Ołtarza.
5. Uczęszczać na spotkania raz w tygodniu tj. w każdą środę o godz. 16:30.
6. Swoją postawą świadczyć wszędzie: w domu, w szkole, na podwórku, że jestem dzieckiem Maryi.

3. OBRZĘD BŁOGOSŁAWIEŃSTWA GRUPY PARAFIALNEJ DZIEWCZĘCEJ SŁUŻBY MARYJNEJ ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ