ks. prał. dr Aleksander Burdzy

Emerytowany proboszcz: ks. prał. dr Aleksander Burdzy

Kanonik Gremialny Przeworskiej Kapituły Kolegiackiej.
Święcenia kapłańskie otrzymał: 15 czerwca 1974 w Przemyślu.
Przybycie do parafii: 25 grudnia 1998.
Emerytowany: 29 czerwca 2019.
Imieniny: 12 grudnia.