Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana.

Pełne przygotowanie do sakramentu I Komunii Świętej odbywa się w trakcie katechizacji parafialnej w II niedziele miesiąca. Formacja obejmuje Mszę św. o godz. 10:00 oraz spotkanie z rodzicami i dziećmi w dolnym kościele. Uroczystość I Komunii Świętej odbywa się zawsze w II niedzielę maja. 

Potrzebne dokumenty:
1. Świadectwo chrztu dziecka (jeśli było ochrzczone w innej parafii niż nasza),
2. Pozwolenie od księdza proboszcza parafii zamieszkania (jeśli dziecko jest spoza naszej parafii).

Niektóre rozporządzenia dotyczące przygotowania dzieci do I Komunii świętej wg Synodu Archidiecezji Przemyskiej:

• Proboszcz ma troszczyć się, aby dzieci i młodzież zostały właściwie przygotowane do spowiedzi, I Komunii świętej i bierzmowania. Sakramenty te powinny być przyjmowane na terenie swojej parafii. Niezależnie od katechezy szkolnej, parafia powinna prowadzić przygotowanie do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego” (SAP statut 272, § 1 i 2).

• Przygotowanie do I Komunii świętej może prawidłowo się odbyć tylko w kontekście Mszy świętej, ponieważ Komunia święta jest jej integralną częścią i najdoskonalszym sposobem uczestnictwa.

• Przygotowanie do I Spowiedzi i Komunii świętej powinno być przeprowadzone w ścisłej łączności z rodzicami. Rodzice winni też uczestniczyć w nabożeństwie pokutnym przed I Spowiedzią swoich dzieci.

• Na spotkaniach z rodzicami należy zwrócić uwagę, aby ubiory pierwszokomunijne nie były zbytnio wystawne oraz zachęcać, aby wybrali dla grupy skromny i ujednolicony strój.

Program spotkań z rodzicami i dziećmi:

II niedziela września:

Msza święta: Dzieci kandydują do I Komunii świętej.
Katecheza: „Co to znaczy wierzyć?” (modlitwa, życie sakramentalne, lektura Pisma św., troska o moralność, troska rodziców o wiarę dziecka…).
Sprawy organizacyjne: Omówienie programu przygotowania dzieci do I Komunii św., sporządzenie listy dzieci z naszej parafii do I Spowiedzi i Komunii św. (metryki chrztu, sprawdzenie obecności, sprawy bieżące).
Zadanie dla rodziców: Nauczyć dzieci modlitwy różańcowej.

II niedziela października:

Msza święta: Poświęcenie i wręczenie przez rodziców dzieciom różańców.
Katecheza: „Wychowanie do modlitwy” (potrzeba modlitwy, rodzaje, modlitwa wspólnotowa i indywidualna, modlitwa rodzinna, miejsce i czas modlitwy, cechy modlitwy: pokorna, ufna, wytrwała i z poddaniem się woli Bożej…).
Sprawy organizacyjne: Wyznaczenie zakresu materiału teoretycznego do opanowania przez dzieci podczas klasy II, sprawdzenie obecności, sprawy bieżące).
Zadanie dla rodziców: Nauczyć dzieci podstawowych modlitw: „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Mario”, „Aniele Boży” , „Pod Twoją obronę”…

II niedziela listopada:

Msza święta: Modlimy się za naszych bliskich zmarłych.
Katecheza: „Parafia wspólnotą wspólnot” (człowiek jest istotą społeczną, rodzina najlepszą wspólnotą, parafia jest rodziną, co to znaczy tworzyć parafię, wspólnoty parafialne: dzieci, młodzieży, dorosłych, niedzielna Msza św. naszym obowiązkowym niedzielnym spotkaniem z Chrystusem (pełne uczestnictwo, liturgia, zaangażowanie…).
Sprawy organizacyjne: Wg potrzeby – sprawdzenie obecności, sprawy bieżące.
Zadanie dla rodziców: Nauczyć dzieci modlitwy za zmarłych.

II niedziela grudnia:

Msza święta: Poświęcenie i wręczenie przez rodziców dzieciom medalików.
Katecheza: „Eucharystia siłą życia rodziny chrześcijańskiej” (przygotowanie do Mszy św. i Komunii św., post eucharystyczny, przygotowanie duchowe, odpowiednie zachowanie, ubiór, dziękczynienie po Komunii św., zachowanie w kościele, adoracja, procesje eucharystyczne, kult Eucharystii – Boże Ciało…).
Sprawy organizacyjne: Wg potrzeby – sprawdzenie obecności, sprawy bieżące.
Zadanie dla rodziców: Nauczenie następnych modlitw wg programu.

II niedziela stycznia:

Msza święta: Adorujemy Nowonarodzonego.
Katecheza: „Dlaczego przykazania?” (dekalog wpisany w serca ludzkie, uniwersalizm dekalogu, przykazania Boże i kościelne, moralność potwierdzeniem wiary w Pana Boga…).
Liturgia: Obrzęd odnowienia obietnic Chrztu św. połączona z adoracją Żłóbka Pana Jezusa, opłatek, życzenia, „Podnieś rączkę”…
Sprawy organizacyjne: Wg potrzeby – sprawdzenie obecności, sprawy bieżące.
Zadanie dla rodziców: Nauczenie następnych modlitw wg programu.

II niedziela lutego:

Msza święta: Obrzęd poświęcenia i przekazania przez rodziców dzieciom książeczek.
Katecheza: „Grzech fałszywym korzystaniem z daru wolności” (grzech pierworodny i jego następstwa, pojęcie grzechu, rodzaje: grzech śmiertelny i powszedni, skutki grzechu, obowiązek walki ze złem…).
Sprawy organizacyjne: Wg potrzeby – sprawdzenie obecności, sprawy bieżące.
Zadanie dla rodziców: Nauczenie następnych modlitw wg programu.

II niedziela marca:

Msza święta: Oddajemy cześć Ukrzyżowanemu.
Katecheza: Sakrament pokuty w życiu dziecka i rodziny” (czym jest spowiedź, obrzęd sakramentu, warunki dobrej spowiedzi, rola sumienia, pokuta po spowiedzi, umiejętność korzystania z książeczki…).
Liturgia: Obrzęd nabożeństwa pokutnego z adoracją Krzyża.
Sprawy organizacyjne: Wg potrzeby – sprawdzenie obecności, sprawy bieżące.
Zadanie dla rodziców: Nauczenie formuły spowiedzi.

II, III, IV niedziela kwietnia i I niedziela maja:

Msza święta: Sprawujemy Eucharystię.
Katecheza:
1. Słowo Boże we Mszy św.
2. Msza św. jest dziękczynieniem.
3. Msza św. jest ofiara Chrystusa i naszą.
4. Msza św. jest ucztą. (na jedną Mszę św. dzieci przynoszą chrzcielne “białe szaty” – ukazujemy Eucharystię  jako kontynuację chrześcijańskiego wtajemniczenia rozpoczętego na Chrzcie świętym).
Sprawy organizacyjne: Podsumowanie przygotowania do I Komunii św. (tzw. egzamin).
Zadanie dla rodziców: Włączenie się w próby liturgiczne i bezpośrednie przygotowanie obrzędu I Komunii św.

II niedziela maja: Uroczystość I Komunii św. – godz. 11:30.

„Biały Tydzień”:

Poniedziałek – dzień wdzięczności Panu Bogu.
Wtorek – dzień wdzięczności matkom.
Środa – dzień wdzięczności ojcom (przyrzeczenia abstynenckie).
Czwartek – poświęcenie pamiątkowych obrazków.
Piątek – potrzeba częstej spowiedzi.
Sobota – oddanie się w opiekę Matce Bożej (pielgrzymka na Kalwarię Pacławską).

(Kontynuacją życia eucharystycznego jest: praktykowanie I piątków miesiąca, udział dzieci w Uroczystości Bożego Ciała i w Oktawie Bożego Ciała, świętowanie rocznicy I Komunii św., udział w Odpuście parafialnym, włączeniem się w grupy ministranckie czy w Dziewczęcą Służbę Maryjną…).

Ps. W/w program nie obejmuje dodatkowych spotkań dla rodziców i dzieci z racji wywiadówek czy prób obrzędowo – liturgicznych oraz pielgrzymki po Uroczystości.