W naszej parafii istnieje 17 róż Żywego Różańca:

Podobny obraz1. Róża Matki Bożej Bolesnej,                                    10. Róża św. Anny,
2. Róża Matki Bożej Częstochowskiej                      11. Róża św. Benedykta,
3. Róża Matki Bożej Fatimskiej,                               12. Róża św. Faustyny,
4. Róża Matki Bożej Gromnicznej,                           13. Róża św. Franciszka,
5. Róża Matki Bożej Jackowej,                                  14. Róża św. Jana Chrzciciela,
6. Róża Matki Bożej Królowej Polski,                      15. Róża św. Jana Pawła II,
7. Róża Matki Bożej Niepokalanej                            16. Róża św. Józefa,
8. Róża Matki Bożej Nieustającej Pomocy,            17. Róża św. Piotra i Pawła.
9. Róża Miłosierdzia Bożego,

Modlitwa różańcowa i zmiana tajemnic odbywa się w pierwsze niedziele miesiąca o godz. 17:15.


1. UKŁAD RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO.

TAJEMNICE RADOSNE

(Odmawia się w poniedziałki i soboty)

I Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
II Nawiedzenie świętej Elżbiety
III Narodzenie Jezusa
IV Ofiarowanie Jezusa w świątyni
V Odnalezienie Jezusa w świątyni

TAJEMNICE ŚWIATŁA

(Odmawia się w czwartki)

I Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
II Objawienie Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej
III Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
IV Przemiana na górze Tabor
V Ustanowienie Eucharystii

TAJEMNICE BOLESNE

(Omawia się we wtorki i piątki)

I Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
II Biczowanie Jezusa
III Cierniem ukoronowanie
IV Droga Krzyżowa
V Śmierć na Krzyżu

TAJEMNICE CHWALEBNE

(Odmawia się w środy i niedziele)

I Zmartwychwstanie Pana Jezusa
II Wniebowstąpienie
III Zesłanie Ducha świętego
IV Wniebowzięcie Matki Bożej
V Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi.

 

2. OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ŻYWEGO RÓŻAŃCA W PARAFII.

 1. Codzienne odmawianie jednej tajemnicy Różańca świętego połączone z rozważaniem przydzielonej na dany miesiąc tajemnicy.
 2. Uczestniczenie w comiesięcznych spotkaniach modlitewnych połączonych z odmawianiem Różańca oraz ze zmianą tajemnic różańcowych – I niedziela miesiąca godz. 17:15 (w razie nieobecności wysyłamy zastępcę, gdy to jest niemożliwe odmawiamy przydzieloną tajemnicę przez następny miesiąc, o czym powinniśmy powiadomić animatora Róży).
 3. Częsty udział w życiu sakramentalnym oraz pogłębianie swojej wiary i wiedzy religijnej.
 4. Szerzenie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.
 5. Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła.
 6. W miarę możliwości wspomaganie ubogich oraz udział w pogrzebach zmarłych członków Wspólnoty Różańcowej.
 7. Włączanie się w parafialne dyżury modlitewne:

 

3. ODPUSTY DLA CZŁONKÓW ŻYWEGO RÓŻAŃCA.

Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami osiem razy w roku, mianowicie:

 1. W dniu przyjęcia do Żywego Różańca
 2. W Uroczystość Narodzenia Pana Jezusa (25 XII)
 3. W święto Ofiarowania Pańskiego (2 II)
 4. W Uroczystość Zwiastowania NMP (25 III)
 5. W Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
 6. W Uroczystość Wniebowzięcia NMP (15 VIII)
 7. W święto Matki Bożej Królowej Różańca Świętego (7 X)
 8. W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP (8 XII)

 

4. BŁOGOSŁAWIEŃSTWO RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH.

(podczas zmiany tajemnic różańcowych)

Wszechmogący Boże wejrzyj na swoje sługi, + które jednoczą się z Tobą w modlitwie różańcowej. Przez przyczynę Najświętszej Maryi Panny Matki Twojego Syna + zlej na nich swoje obfite błogosławieństwo i łaskę. Spraw, aby posłuszni Ewangelii i umocnieni mocą Ducha świętego, + byli godnymi świadkami Chrystusa + a przez modlitwę różańcową umacniali Kościół. Niech Najświętsza Maryja Panna, + będzie dla nich najdoskonalszym drogowskazem do nieba. Który żyjesz i królujesz na wieli wieków. Amen.