Rezydent: ks. mgr Łukasz Sowa

Święcenia kapłańskie otrzymał: 11 czerwca 2011 roku w Przemyślu
Przybycie do parafii: 25 sierpnia 2020
Imieniny: 18 października
Funkcja: Archidiecezjalny Duszpasterz Osób Niepełnosprawnych i katecheta w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Przemyślu

W obecnym roku duszpasterskim podjął roczną pracę duszpasterską poza terenem Archidiecezji Przemyskiej w Ośrodku Braci Bonifratrów w Prudniku, ul. Piastowska 6, 48-200 Prudnik