Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej zaprasza dzieci i młodzież do wzięcia udziału w wakacyjnych turnusach rekolekcyjnych. To przede wszystkim spotkanie z Bogiem – modlitwa, taniec, śpiew i rozrywka sprawiają, że jest to niezapomniany czas dla wielu uczestników. Szczegóły poniżej i na oficjalnej stronie internetowej KSM AP.

W tym roku KSM AP organizuje formację wakacyjną w czterech grupach wiekowych.

  • Juniorat przeznaczony jest dla dzieci z klas II-V szkoły podstawowej (roczniki 2010 i młodsi);
  • I° KSM to turnus dla osób, które stawiają swoje pierwsze kroki w KSM (osoby, które ukończyły VI i VII klasę szkoły podstawowej – roczniki 2008-2009);
  • II° to turnus dla młodzieży (osoby, które ukończyły VIII klasę lub I klasę szkoły średniej) – roczniki 2006-2007 lub osoby, które już ukończyły I° KSM);
  • Turnus Rekolekcyjny to forma spędzenia wakacji dla młodzieży ze szkoły średniej 16+.

Napięty plan zajęć sprawia, że słowo “nuda” jest usuwane ze słowników uczestniczących w tym czasie. Nowe znajomości są kontynuowane przez długie, długie lata, a wywiezione z Ośrodka Nadzieja zdobyte doświadczenia, procentują w dalszym życiu.


I° KSM – FUNDAMENT
Grupa wiekowa: Ukończona 6-7 klasa szkoły podstawowej
Data: 2 – 11 lipca 2022 r.
Cena: 550 złotych

Każdy budynek musi posiadać odpowiednią podstawę – fundament. Tak samo jest z naszym życiem, potrzebujemy odpowiedniej podstawy.
“Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.
Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a wielki był jego upadek.”
Fundament to forma spędzenia wakacji z możliwością konfrontacji z podstawowymi pytaniami dotyczącymi własnego życia, w kontekście spotkania z Bogiem i drugim człowiekiem. To właśnie ten czas pozwoli Ci poznać na czym i jak budować swoje życie duchowe.
Fundament to nie tylko aspekt duchowy, ale także możliwość spotkania z drugim człowiekiem na rozmowie, wspólnych wyjściach, zabawie i rywalizacji.
W trakcie trwania rekolekcji obowiązuje ograniczenie używania telefonów komórkowych.

W razie pytań prosimy o kontakt:
Natalia Głowacz, mail: czlonekzwyczajny.ksmap@gmail.com, tel. 661 932 315
Zgłoszenia przyjmowane są do 10 czerwca.
Liczba miejsc ograniczona. O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń.


JUNIORAT I
Turnus Wakacyjny tzw. Juniorat, jest to nasza propozycja spędzania wakacji dla najmłodszych, czyli dla uczniów 2-5 klas szkoły podstawowej (roczniki 2010 i młodsi).
Data: 11 – 18 lipca 2022 r.
Cena: 550 złotych

Jest to czas oderwania się od Internetu i komputera!
Nasza propozycja to:
Pełny tydzień pod okiem księdza prowadzącego, który z uśmiechem na twarzy i w przystępny sposób wprowadzi młodych uczestników w podstawowe tematy wiary i Kościoła.
Opiekę naszych wychowawców, którzy będą dbać o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie swoich podopiecznych.
7 dni turnusu spędzanego w towarzystwie swoich rówieśników przy dobrej zabawie i miłej atmosferze.
Zajęcia taneczno-ruchowe z doświadczoną kadrą.
Liczne wyjścia oraz wycieczki.
W czasie takiego turnusu chcemy, aby uczestnicy uczyli się współpracy w grupie, kreatywnego myślenia a także samodzielności, która na pewno przyda im się w przyszłości.

W razie pytań prosimy o kontakt:
Aleksandra Kolasa, mail: zca.sekretarza.ksmap@gmail.com, tel. 578 805 797
Zgłoszenia przyjmowane są do 10 czerwca.
Liczba miejsc ograniczona. O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń.


II° KSM
Grupa wiekowa: Ukończona VIII klasa lub I klasa szkoły średniej, a także osoby, które ukończyły już I° KSM
Data: 25 lipca – 1 sierpnia 2022 r.
Cena: 500 złotych

Myślisz, że młodzi w Kościele są nudni i smutni…?
Łamiemy stereotypy! Przeżyj z nami niezapomniany turnus wakacyjny!
Czas wakacyjnych rekolekcji pełen jest nie tylko modlitwy, lecz przede wszystkim spotkania z drugim człowiekiem.
Spotkania w grupach, Nabożeństwa, wieczory integracyjne, teleturnieje, grille, zawody sportowe… to tylko część z atrakcji, które sprawiają, że aż nie chce się wracać do domów. Gwarantujemy wspaniałą atmosferę, nowe znajomości oraz przeżycie wspaniałego tygodnia w duchu KSMowskiej radości!

W razie pytań prosimy o kontakt:
Katarzyna Cecuła, mail: sekretarz.ksmap@gmail.com, tel. 781 478 116
Zgłoszenia przyjmowane są do 18 czerwca.
Liczba miejsc ograniczona. O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń.


JUNIORAT II
Turnus Wakacyjny tzw. Juniorat jest to nasza propozycja spędzania wakacji dla najmłodszych, czyli dla uczniów 2-5 klas szkoły podstawowej (roczniki 2010 i młodsi).
Data: 1-8 sierpnia 2022 r.
Cena: 550 złotych

Nasza propozycja to:

  • Pełny tydzień pod okiem księdza prowadzącego, który z uśmiechem na twarzy i w przystępny sposób wprowadzi młodych uczestników w podstawowe tematy wiary i Kościoła.
  • Opiekę naszych wychowawców, którzy będą dbać o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie swoich podopiecznych.
  • 7 dni turnusu spędzanego w towarzystwie swoich rówieśników przy dobrej zabawie i miłej atmosferze.
  • Zajęcia taneczno-ruchowe z doświadczoną kadrą.
  • Liczne wyjścia oraz wycieczki.
  • W czasie takiego turnusu chcemy, aby uczestnicy uczyli się współpracy w grupie, kreatywnego myślenia a także samodzielności, która na pewno przyda im się w przyszłości.

W razie pytań prosimy o kontakt:
Aleksandra Zubel, mail: skarbnik.ksmap@gmail.com, tel. 694 554 100
Zgłoszenia przyjmowane są do 9 lipca.
Liczba miejsc ograniczona. O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń.


I° KSM sierpień – FUNDAMENT
Grupa wiekowa: Ukończona 6-7 klasa szkoły podstawowej
Data: 15-22 sierpnia 2022 r.
Cena: 500 złotych

Każdy budynek musi posiadać odpowiednią podstawę – fundament. Tak samo jest z naszym życiem, potrzebujemy odpowiedniej podstawy.
“Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.
Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a wielki był jego upadek.”
Fundament to forma spędzenia wakacji z możliwością konfrontacji z podstawowymi pytaniami dotyczącymi własnego życia, w kontekście spotkania z Bogiem i drugim człowiekiem. To właśnie ten czas pozwoli Ci poznać na czym i jak budować swoje życie duchowe.
Fundament to nie tylko aspekt duchowy, ale także możliwość spotkania z drugim człowiekiem na rozmowie, wspólnych wyjściach, zabawie i rywalizacji.
W trakcie trwania rekolekcji obowiązuje ograniczenie używania telefonów komórkowych.

W razie pytań prosimy o kontakt:
Andrzej Bieda, mail: czlonekdelegat.ksmap@gmail.com, tel. 667 723 125
Zgłoszenia przyjmowane są do 10 czerwca.
Liczba miejsc ograniczona. O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń.


REKOLEKCYJNY I
Grupa wiekowa:16+
Data: 22 – 29 sierpnia 2022 r.
Cena: 500 złotych

Myślisz, że młodzi w Kościele są nudni i smutni…?
Łamiemy stereotypy! Przeżyj z nami niezapomniany turnus rekolekcyjny!
Czas wakacyjnych rekolekcji pełen jest nie tylko modlitwy, lecz przede wszystkim spotkania z drugim człowiekiem.
Spotkania w grupach, Nabożeństwa, wieczory integracyjne, teleturnieje, grille, zawody sportowe… to tylko część z atrakcji, które sprawiają, że aż nie chce się wracać do domów. Gwarantujemy wspaniałą atmosferę, nowe znajomości oraz przeżycie wspaniałego tygodnia w duchu KSMowskiej radości!

W razie pytań prosimy o kontakt:
Adrian Gdula, mail: prezes.ksmap@gmail.com, tel. 663 389 622
Zgłoszenia przyjmowane są do 29 lipca.
Liczba miejsc ograniczona. O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń.