1. Przeżywamy Uroczystość Objawienia Pańskiego, za chwilę będzie poświecenie kredy i kadzidła. Kredą zgodnie z dawnym polskim zwyczajem, naznaczmy na drzwiach domów litery: CMB przedzielone krzyżykiem i wpisujemy rok 2022 (C+M+B 2022), co oznacza: „Christus Mansionem Benedicat” czyli: „Niech Chrystus błogosławi temu domowi w 2022 roku” lub po staropolsku KMB (K+M+B 2022) – czyli: „Niech Chrystus błogosławi przez wstawiennictwo świętych mędrców: Kacpra Melchiora i Baltazara”. Napis na drzwiach domu poświęconą kredą jest znakiem, że przyjęliśmy objawienie Boże. Z tyłu naszego kościoła znajduje się poświęcone kadzidło i kreda.

2. Dzisiejsza składka mszalna przeznaczona będzie na misje. Na stoliku z tyłu kościoła znajdują się ulotki informujące, jak wspomagać misje diecezjalne podczas rozliczenia podatkowego. Jako podatnicy możemy zdecydować i przekazać 1% podatku na cele misyjne.

3. Dzisiejsza Msza święta o godz. 18:00 będzie transmitowana przez Radio FARA – Rozgłośnię Archidiecezji Przemyskiej. Zaprośmy swoich bliskich, którzy z różnych powodów nie mogą udać się do świątyni, do skorzystania z duchowej łączności z naszą wspólnotą parafialną za pomocą sygnału radiowego i internetowego.

Słowo życia : „Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon”