W poniedziałek, 27 grudnia 2021 r., wieczorem odbył się opłatek parafialnej wspólnoty Ruchu Apostolstwa Młodzieży. Świętowanie rozpoczęła uroczysta Eucharystia podczas której kolejne osoby przyjęły emblemat, czyli znak przynależności do RAM.

Następnie w dolnym kościele odczytany został fragment Ewangelii o Bożym Narodzeniu, głos zabrał Ksiądz Proboszcz Jan Mazurek, diecezjalny moderator RAM, a później wszyscy podzielili się opłatkiem, spożyli potrawy wigilijne oraz wspólnie pokolędowali. Był również czas na obejrzenie prezentacji zdjęć, jako podsumowania podjętych inicjatyw w kończącym się roku. Na koniec nie zabrakło także integracyjnych tańców.

Mamy nadzieję, że zbliżający się rok przyniesie młodym z parafialnej grupy RAM jeszcze więcej okazji do radości. Za wszystko Chwała Panu!