W Wielki Czwartek, 1 kwietnia 2021 r., o godz. 18:00 Mszą Świętą Wieczerzy Pańskiej rozpoczęliśmy tegoroczne obchody Triduum Paschalnego. Eucharystii przewodniczył i okolicznościową homilię wygłosił ks. prał. Aleksander Burdzy, poprzedni proboszcz naszej parafii.

Wraz z księdzem emerytem Mszę Świętą sprawowali: ks. prał. Jan Mazurek, proboszcz oraz księża wikariusze – ks. Łukasz Heliniak i ks. Krzysztof Żyła. Kapłanom na początku wspólnej modlitwy okolicznościowe życzenia w imieniu całej wspólnoty parafialnej złożyła rodzina Olearnik.

Podczas hymnu „Chwała na wysokości Bogu” zabrzmiały wszystkie dzwony, które zamilkną aż do Liturgii Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę. Na znak pokuty w tym czasie nie korzysta się także z gry na organach i innych instrumentach.

W tym roku ze względu na epidemię koronawirusa pominięto obrzęd Mandatum, czyli symbolicznego obmycia nóg na pamiątkę tego gestu, który swoim uczniom podczas Ostatniej Wieczerzy uczynił sam Zbawiciel.

Po modlitwie po Komunii, przy śpiewie się hymnu „Sław, języku, tajemnicę” w uroczystej procesji przeniesiono Najświętszy Sakrament na miejsce przechowania w kaplicy zwanej Ciemnicą. Tam wierni do północy tradycyjnie adorowali Pana Jezusa rozpamiętując Jego pojmanie, opuszczenie, więzienie i proces. Ołtarz główny wedle tradycji został ogołocony. Adorację wznowiono w Wielki Piątek o godz. 7:00 i potrwa ona do wieczornej Liturgii Męki Pańskiej.


fot. Hubert Biały