Informujemy, że w tym roku wracamy już do tradycyjnej formy wizyty duszpasterskiej w domach i mieszkaniach naszych Parafian. Wizyta ta ma charakter liturgii sprawowanej w „kościele domowym”. Zatem aby przebiegła ona wedle zwyczajów i obrzędu przypominamy pewne zasady, o których zachowanie bardzo prosimy.

 

Przygotowanie mieszkania:

♦ stół nakryty białym obrusem, krzyż, zapalone świece,
♦ zeszyty z nauki religii (jeśli są dzieci szkolne),
♦ na czas wizyty wyłączamy telewizor i radio, izolujemy zwierzęta.

Przebieg wizyty:

♦ modlitwa rodzinna – przewodniczy kapłan,
♦ błogosławieństwo mieszkania/ domu,
♦ rozmowa duszpasterska – uczestniczą wszyscy członkowie rodziny.


Dzień wizyty Data i godzina wizyty Kapłani kolędujący Ulice i numery domów/mieszkań
1. 28 grudnia 2022 Środa

godz. 1530 – 2100

1 kapłan ul. Iwaszkiewicza:1-5.

ul. 3 Maja: 67-71.

2 kapłan ul. Sobieskiego – numery nieparzyste: 61-3.

ul. 3 Maja: 80, 82, 82a i nieparzyste:135-129.

ul. Daleka: 1-9.

3 kapłan ul. 3 Maja: 105-71a.
4 kapłan ul. Kramarza: 1-13.

ul. Studencka.

ul. Tetmajera: 3-17.

2. 29 grudnia 2022 Czwartek

godz. 1530 – 2100

1 kapłan ul. Żwirki i Wigury – numery parzyste: 2-56.
2 kapłan ul. Żwirki i Wigury – numery nieparzyste: 1-57.
3 kapłan ul. Orkana: 29-1.
4 kapłan ul. Dwernickiego: 4-7.

ul. Chłopickiego: 1-6.

ul. Ostrołęcka: 1-9.

3. 30 grudnia 2022 Piątek

godz. 1530 – 2100

1 kapłan ul. Kazanowska: 32-1.
2 kapłan ul. Prądzyńskiego – numery nieparzyste: 41-1.
3 kapłan ul. Czwartaków: 12-1.

 ul. Żulińskiego: 1-9.

4 kapłan ul. Prądzyńskiego – numery parzyste: 62-2.
4. 2 stycznia 2023 Poniedziałek

godz. 1530 – 2100

1 kapłan ul. Pułaskiego – numery parzyste: 36-2.
2 kapłan ul. Kordiana – domy: 8-1.

ul. Paderewskiego: 2, 4.

ul. Sułkowskiego.

3 kapłan ul. Pułaskiego – numery nieparzyste: 65-1.
4 kapłan ul. Opalińskiego: 13, 1-32.
5. 3 stycznia 2023 Wtorek

godz. 1530 – 2100

1 kapłan ul. Opalińskiego: 9, 1-32.
2 kapłan ul. Opalińskiego: 15, 1-40.
3 kapłan ul. Boruty – Spiechowicza: 6, 1-46.
4 kapłan ul. Opalińskiego: 21, 1-25.
6. 4 stycznia 2023 Środa

godz. 1530 – 2100

1 kapłan ul. Opalińskiego: 17, 1-35.
2 kapłan ul. Opalińskiego: 17, 76-125.
3 kapłan ul. Opalińskiego: 17, 36-75.
4 kapłan ul. Paderewskiego: 10, 1-50.
7. 5  stycznia 2023 Czwartek

godz. 1530 – 2100

1 kapłan ul. Opalińskiego: 19, 1-50.
2 kapłan ul. Opalińskiego: 19, 51-100.
3 kapłan ul. Opalińskiego: 19a, 1-20;

ul. Opalińskiego: 19, 125-99.

4 kapłan ul. Paderewskiego: 14a, 1-20.

ul. Paderewskiego: 14c, 1-20.

8. 7  stycznia 2023 Sobota

godz. 900 – 1800

1 kapłan ul. Kochanowskiego – numery nieparzyste: 3-83a.

ul. Sobińskiego: 3, 5, 7a.

2 kapłan ul. Kochanowskiego  – numery parzyste: 2-80.
3 kapłan ul. Mokra: 43-1;

ul. Opalińskiego – domy: 3-7b.

ul. Gościnna: 1-10.

4 kapłan ul. Hoża: 51-1.
9. 9 stycznia 2023 Poniedziałek

godz. 1530 – 2100

1 kapłan ul. Opalińskiego: 14.

ul. Opalińskiego: 23, 1-49.

2 kapłan ul. Opalińskiego: 23, 100-50.
3 kapłan ul. Paderewskiego: 12, 50-31.
4 kapłan ul. Paderewskiego: 12, 1-30.
10. 10 stycznia 2023 Wtorek

godz. 1530 – 2100

1 kapłan ul. Paderewskiego: 14, 1-40.
2 kapłan ul. Paderewskiego: 12a, 1-20.

ul. Paderewskiego: 14, 50-41.

3 kapłan ul. Paderewskiego: 18, 1-50.
4 kapłan ul. Paderewskiego: 20a, 1-50.
11. 11 stycznia 2023 Środa

godz. 1530 – 2100

1 kapłan ul. Opalińskiego: 11, 39-20.
2 kapłan ul. Opalińskiego: 11, 1-19.
3 kapłan ul. Kordiana: 10, 1-35.
4 kapłan ul. Kordiana: 10, 36-75.
12. 12 stycznia 2023 Czwartek

godz. 1530 – 2100

1 kapłan ul. Paderewskiego: 14b, 1-32.
2 kapłan ul. Kordiana: 7, 1-25.
3 kapłan ul. Kordiana: 7, 26-50.
4 kapłan ul. Paderewskiego: 10a, 1-20.
13. 13 stycznia 2023 Piątek

godz. 1530 – 2100

1 kapłan ul. Paderewskiego: 16.

ul. Paderewskiego: 20, 1-25.

2 kapłan ul. Paderewskiego: 20, 26-50.
3 kapłan ul. Paderewskiego: 20, 51-75.
4 kapłan ul. Paderewskiego: 20, 76-100.